Opret profil    |    Log ind
 

Markedsplads


Nyheder

Kalender

DRF Officials 
 
Skal jeres klub afholde et stævne er det vigtigt at man i god tid booker de officials man skal bruge ifølge reglementet.
 
DRF's officials kan findes på DRF GO - Klik her: 
 
Vi har i distrikt 3 valgt at teknisk delegeret (TD) automatisk bliver tildelt når man får godkendt sine stævne-ønsker på C-niveau. Så man skal ikke selv lede efter en TD'er til C-stævner. TD'er til B og A niveau bliver tildelt af rideforbundet.
 
Distriktets team af TD’ere består af: Bibi Kongslev, Dea Rockhill Lysgaard, Anni Busk Sørensen, Pernille Winzentsen og Ina Frederiksen. 
 
 

TD (Teknisk Delegeret) 

 
Du kan finde en oversigt over hvilke TD'er der tildelt til de enkelte stævner under årstallene;
 
2014   2015   2016   2017  2018
 
Pr. 5 juli 2017 gælder følgende ændringer: (Fællesbestemmelser)
 
Officials må kun virke ved et stævne pr. dag.
Såfremt to eller flere discipliner afvikles på samme tidspunkt/parallelt, kan man kun være TD for én disciplin pr. dag.  
 
Funktionstid for spring og dressur gælder:
Der skal ved to TD´ere på samme stævnedag, være minimum en times overlap.
Springning: Principielt bør en TD ikke pålægges funktionstid på mere end 10 timer pr. stævnedag eller maksimalt 220 starter.
Dressur: Principielt bør en TD ikke pålægges funktionstid på mere end 10 timer pr. stævnedag eller maksimalt 70 starter.
 
Nedenfor står lidt om hvad I, som arrangør af stævner, kan forvente af jeres TD’er: (se fællesbestemmelser)

 
Ved D-stævner og ved D-klasser i forbindelse med C-stævner kan stævnearrangøren vælge at anvende TD.
TD har i dette tilfælde samme funktioner som ved C-stævne.

TD er forbundets/distriktets udsendte repræsentant og øverste myndighed ved stævnet. Derfor er TD aktiv og til stede under stævnet.
I tidsrum hvor TD ikke kan være til stede, udpeger TD i samråd med stævnejuryen en person fra stævnejuryen til at være stedfortræder. Stedfortræder skal altid rådføre sig med TD inden sanktion gives

TD skal være angivet med navn på DRF Live og skal tydeligt været opslået på stævnepladsen.
Det er ikke tilladt at bruge en TD, der har tillidshverv eller ansættelsesforhold i den klub, som afvikler stævnet.  
 
Den disciplinansvarlige TD / distriktets stævneansvarlige kan beslutte, at der ved forfald (under særlige omstændigheder) ikke udsendes en TD til et stævne, hvor der ikke afholdes mesterskab.
I nødstilfælde kan en TD støtte arrangøren pr. telefon, mens der arbejdes på at indkalde en erstatning for teknisk delegeret med forfald

Før stævnet:
TD skal stå til rådighed for stævnearrangøren med formidling, råd og vejledning med alt, hvad der har med reglement, propositioner, organisation (herunder tidsplan), officials osv. at gøre. 

Ved A- og B-stævner skal TD:
- Såfremt der er en forudgående aftale med den TD ansvarlige i enten spring eller dressur inspicere stævnepladsen og faciliteter inden stævnet afvikles.
- indhente tidligere stævnerapporter fra DRF’s adm. via email på TD@rideforbund.dk, inden stævnet afvikles.
- Inspicere og godkende materiel, konkurrenceplads/-erne og opvarmningsbane/-rne.
- Godkende sikkerhed for rytter, heste/ponyer og publikum, herunder forhold som trafik, læge, dyrlæge og smed.
- Godkende staldforhold, herunder dopingbokse.
- Godkende infrastruktur (parkering lastbiler, el., toiletforhold m.v.).
- Godkende tidsplan.
- Godkende bemandingsplan.   
 
Under stævnet skal TD:
- Sikre opsyn med opvarmningsbanen/erne under hele stævnet.
- Godkende tidtagningsmateriel og procedure for tidtagning.
- Godkende foranstaltninger mht. læge, dyrlæge, smed og foranstaltninger for skadede heste/ponyer.
- Godkende opstaldning og sanitære forhold. - Sikre, at reglementets bestemmelser overholdes.
- I samråd med stævnets banedesigner nedjustere forhindringerne, hvis vejrlig, bundforhold, forhindringernes art eller placering eller andre forhold måtte give anledning dertil.  
 
Efter stævnet:
TD skal i samarbejde med dommeren og med repræsentanter for deltagerne skrive en rapport om stævnet til Dansk Ride Forbund (A- og B-stævner) eller distriktets stævneansvarlige (C- og showstævner).
TD gennemgår detaljeret rapporten sammen med stævnearrangøren inden den afsluttes i sin endelige version.
I alle tilfælde, hvor TD har sanktioneret overfor en rytter, skal rapporten indeholde indberetning herom.
Rapporten indsendes til Dansk Ride Forbund via email til TD@rideforbund.dk senest 8 dage efter stævnets afslutning. 

TD må ikke:
Virke i en anden officials funktion, mod hvilken der kan nedlægges protest. TD må ikke starte som rytter i klasser, hvor denne er TD.
 
 

Hvad forventer TD’eren af jer som stævnearrangør?

  • At blive informeret hvis der opstår problemer inden stævnets start, f.eks. med en ekvipage, baner eller andet.
  • TD skal være angivet med navn i programmet og/eller med opslag på sekretariatets opslagstavle.
  • At klubben overvejer mulige kandidater til en stævnejury – som så nedsættes ved TD’ers ankomst.
  • Plads til TD (mulig for at føre samtaler, udfylde papir og tjekke vaccinationskort uden ”alle deltager”)
  • Forplejning – som alle andre officials.
  • Godtgørelse (250,- kr. ved 5 timer eller mindre og 500,- kr. ved mere end 5 timer.)


Hvis det til officials udbetalte skattefri godtgørelse overstiger de specificerede statslige satser, bliver alle godtgørelser for den pågældende officials skattepligtige og skal dermed indberettes til skattemyndighederne af både stævnearrangøren og den pågældende official. Godtgørelse til officials kan udbetales kontant eller ved elektronisk overførsel. Godtgørelser ved bankoverførsler skal være på modtagerens bankkonto senest 3 bankdage efter stævnet/prøven.

Transport/kørselsgodtgørelse. Taksten er fastsat af SKAT. Til en hver tid benyttes statens gældende høje takster. Pt. 3,53 kr. pr. km. i 2017 priser, eller tog-/busbillet. 

Et godt råd er, at I printer en kørselsbeskrivelse ud fra nettet, så sekretariatet nogenlunde ved hvilket beløb der skal udbetales. Der kan selvfølgelig være et udsving, men dette må og bør ikke være for stort. Kontakt gerne stævnets TD, hvis der opstår problemer med officials.


Vil man gerne vise, at man sætter pris på officials hjælp, så køb i stedet en blomst eller andet. Alle spring- og dressurdommere, banedesignere og TD er ude på stævnepladsen på lige vilkår.  

Med venlig hilsen

Ina Frederiksen

TD-ansvarlig i D3